Kommuniké Från Extra Bolagsstämman i Hamlet Pharma AB

Vid extra bolagsstämma i Hamlet Pharma AB, org.nr. 556568-8958, (”Hamlet Pharma” eller ”Bolaget”) den 17 maj 2023 fattades följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.hamletpharma.com.

Läs hela nyheten här