Så sänkte fonden sitt koldioxidavtryck

Ett ökat ESG-fokus hos kunder har gjort att Pekka Niemelä på fonden UB Infra, genomfört flera förändringar i fonden de senaste åren för att minska koldioxidavtrycket. Men processen att genomföra förändringar i en etablerad fond har haft sina utmaningar. Det säger Pekka Niemelä på ett infrastrukturseminarium till Placera.

Läs hela nyheten här